Open letter of tribal leader on hunger strike vs Mindoro mining to President Arroyo

Photograph of the original letter written in Hanunuo Mangyan dialect and script.

(Mangyan)

Mahal nimi Gloria Macapagal Arroyo,

Kawo Kanmi Pangulo sa buong Pilipinas. Atay kami kainda sa harapan opisina ni Secretary Lito Atienza bilang pinuno sa DENR. Kami tay nguna ay tanan yi magkalun-os ag magkagasa yi.

Kanmi kabuhayan ay madaot, kanmi sagradong lugay ay madaot din, kami ay mapapalayas ginan sa kanmi daga, ag ti kalikasan ay madaot. Adok mga buhi ti mamatay no ituloy ti planong pag mina, sa sulod daga ginurang. Buo kanmi paghadlang sa daka pagmimina.

Kanmi paghagadon sa kanmo bilang pinakaabwat lider sa Pilipinas ay bul-on yi kay bisa ti ECC na ipinahintulot sa Intex Resources.

Ti mag hagad mga mangyan sa Silangang Mindoro.

Pirmado ti may surat,

Ponyon Kadlos
Tagapag-ugnay ng Kapulungan Para sa Lupaing Ninuno (KPLN)

(Filipino)

Mahal naming Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo,

Kayo ang aming pangulo sa buong Pilippinas. Nandito kami ngayon sa harapan ng opisina ni Secretary Lito Atienza bilang pinuno sa DENR.

Kami ngayon ay lahat-lahat nagugutom at nanghihina na.

Ang aming kabuhayan ay mawawasak. Masisira ang aming pinahahalagahang sagradong lugar, kami ay mapapalayas sa aming lupain at ang kalikasan ay lubos na masira. Maraming mga buhay ang mamatay dahil sa napipintong planong pagmimina sa loob ng aming lupaing ninuno. Lubos naming tinutulan ang malawakang pagmimina.

Hinihingi namin sa iyo bilang pinakamataas na lider sa Pilipinas na ipawalang bisa na ang iginawad na ECC sa Intex Reources.

Ang humihingi ay mga katutubong Mangyan sa Silangang Mindoro.

Ang sumulat at lumagda,

Ponyong Kadlos
Tagapag-ugnay ng Kapulungan Para sa Lupaing Ninuno (KPLN)

(English)

Our beloved President Gloria Macapagal-Arroyo,

You are our president, the chief executive of the entire nation. We are here in front of the office of the head of the DENR Secretary Lito Atienza. We are hungry and weak.

Our “whole life” is at risk. Our sacred grounds will be ruined, we will be displaced from our land and the environment will be devastated. Lives are at risk because of the proposed mining within our ancestral domain. We strongly oppose large-scale mining.

As the highest leader of the Philippines, we ask you to revoke the ECC issued to Intex Resources,

We ask this on behalf of the Mangyans at Oriental Mindoro.

Written and signed by,

Ponyong Kadlos
Coordinator, Kapulungan Para sa Lupaing Ninuno (KPLN)

Manila, Philippines - Mangyan tribal leader, Ponyong Kadlos, on hunger strike against mining writes an open letter addressed to Philippine President Gloria Macapagal-Arroyo. The letter is written in Hanuno Mangyan script, known endangered script in the Philippines. The letter presents the strong opposition of the Mangyans on the Mindoro Nickel Project owned by Norwegian mining company Intex Resources. November 23,2009. Photo by Roslyn Arayata, Policy Officer, Alyansa Tigil Mina

Manila, Philippines - Mangyan tribal leader, Ponyong Kadlos, on hunger strike against mining shows his open letter addressed to Philippine President Gloria Macapagal-Arroyo. The letter is written in Hanuno Mangyan script, known endangered script in the Philippines. The letter presents the strong opposition of the Mangyans on the Mindoro Nickel Project owned by Norwegian mining company Intex Resources. Photo by Roslyn Arayata, Policy Officer, Alyansa Tigil Mina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: